Wat is een aanhaak relatie?

January 17, 2021 by No Comments

Zoek je telkens toenadering? En gaat je partner daar niet of nauwelijks op in? Dan loop je kans vast te lopen in een aanhaak relatie. Hoe dat in zijn werk gaat leggen we uit in dit blog.

Verschillen

De aanhaak relatie kent een partner die actief naar verbinding streeft en een partner die tamelijk onbekommerd zijn eigen gang gaat. Er is dus een duidelijk verschil tussen de partners. De een wil veel samen- doen. De ander doet graag zijn eigen ding.

In de kluwen relatie staat het samen-doen centraal. In de loszand relatie leven beide partners vrolijk hun eigen leven naast elkaar. We noemen dat: teveel wij (kluwen) of teveel ik (loszand). Bij de aanhaak relatie verschilt de intentie. Er is een partner die naar verbinding zoekt en een partner die dit vermijdt. Het gesprek tussen beide partners komt neer op:

  • Zullen we iets samen doen? (de aanhaak partner)
  • Nu even niet (de afhoud partner)

Toenadering zoeken

De aanhaakpartner zoekt telkens toenadering. Het initiatief ligt vrijwel altijd bij hem of haar. Voorbeelden van toenadering zijn:

  • Aandringen op gezamenlijke uitstapjes (om het samen gevoel te voeden).
  • Telkens vragen wat er in de ander omgaat.
  • Een diepte-interview afnemen om zo meer te weten te komen over de ander.
  • Benadrukken dat het gezellig is samen (en verwachten dat de ander hierdoor bijdraait).
  • Telkens initiatief nemen om te vrijen (in de hoop via seksueel contact verbinding te leggen).
  • Een kind (erbij) nemen in de hoop dat er dan meer betrokkenheid ontstaat.
  • Het huis gezellig maken en leuke kleren aandoen (in de hoop dat de ander dit opmerkt).

Betrokken zijn en vrij laten

In het begin van een relatie wordt door toe naderen en afstand nemen de verhouding actief vormgegeven. Hoeveel doen we samen en wat doen we alleen? Later ontstaat een evenwicht waar beide partners gelukkig mee zijn. We gunnen elkaar vrijheid, maar zijn ook betrokken op elkaar.

Bij een aanhaak relatie wordt het verschil in de behoefte aan elkaar een soort bevroren conflict. De een accepteert noodgedwongen dat de ander minder interesse toont dan gewenst. Hij of zij is nu eenmaal zo. Dit laatste klopt maar tot op zekere hoogte. Meestal is dit ’zo ben ik nu eenmaal’ een vrijbrief om je eigen gang te gaan en de relatie te verwaarlozen.